caenfrdeitptrues

Demà, 20,30 h, ple de l'Ajuntament de Santa Cristina

ORDRE DEL DIA:

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Lectura i Aprovació

2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2019.- Aprovació provisional

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 47 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA NÚM. 64 DE LA URBANITZACIÓ VALL REPÒS. Aprovació provisional

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOU MODEL DE CONVENI EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL EN L’ÀMBIT DE RÚSTICA I URBANA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA PRIORITZACIÓ DE L’AGENDA SOCIAL I LA RECUPERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DEROGACIÓ DEL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA.

8.- MANIFEST UNITARI DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 25 de novembre de 2018

9.- PROPOSICIONS URGENTS

10.- PRECS I PREGUNTES

pleoctubre01

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament