caenfrdeitptrues

Salom i Can Reixach enceten el segon nivell de participació ciutadana de la revisió del POUM de Santa Cristina

Les trobades amb els veïns del barri Salom i de la urbanització Can Reixac de Santa Cristina d’Aro van encetar ahir al vespre el segon nivell de participació ciutadana, més per sectors, de la revisió del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi. En ambdós casos, les dues trobades, que van aplegar una trentena i una dotzena, respectivament, de veïns es va fer amb el cap de l’equip redactor del planejament, l’arquitecte Francesc Xavier Canosa. Paral·lelament, Canosa va informar als veïns que poden demanar trobades privades, que seria el tercer nivell de participació, amb l’objectiu de tractar els temes més particulars. “Espero que pel mes de desembre tingui tots els elements per poder fer la proposta de revisió del POUM”, va sentenciar l’arquitecte en cloure la segona trobada veïnal.

Canosa va explicar que el barri Salom, tot i formar part del nucli antic del poble de Santa Cristina juntament amb el barri de l’Església, té la qualificació de sòl no urbanitzable, arran d’una sentència judicial del 2013. El barri aplega 70 parcel·les, les quals 64 estan edificades, i d’aquestes, 38 immobles estan catalogats i la resta, inventariats. L’actual situació urbanística només permet ampliar un 20% el sostre ja edificat, però no permet fer res en les finques sense edificar. “I és molt complicat canviar la modificació actual”, va afirmar Canosa a la trentena de veïns que es van aplegar a la sala de plens durant dues hores llargues i que va dir que presenta una situació idèntica el nucli de Romanyà.

Seguidament, Canosa va trobar-se amb la dotzena de veïns de Can Reixac, que és una urbanització que es troba a Solius i té la qualificació de sòl urbà. En aquest cas, en no tenir tots els serveis, no es pot edificar en cap de les tres finques que queden de les 25 existents. Els veïns han decidit reactivar l’entitat urbanística de conservació per mirar de fer possible construir en les tres finques sense que comporti una càrrega important per la resta de parcel·les ja edificades.

I al llarg d’aquest més, Canosa ja té programades les trobades amb els veïns i residents dels altres sectors urbans del municipi. Demà, amb els de les urbanitzacions Roca de Malvet i les Teules. Divendres, amb els de les urbanitzacions La Llave de Oro-Riera Molinets i Golf Costa Brava, a més amb els dels sectors urbanitzables 1 i el grup ecologista Sterna. Dissabte, amb els de la urbanització Sant Miquel d’Aro, com també amb els dels sectors urbanitzables 2. El 17 d’octubre, la trobada serà amb els de les urbanitzacions Bell-lloc i Vall Repós i, dos dies més tard, amb els de Romanyà i de la urbanització litoral Rosamar.

Al mateix temps, es poden arribar a fer trobades particulars. Per fer possibles aquestes reunions cal concretar la cita a través de Sònia Muñoz, de l’àrea d’Urbanisme. Amb aquesta tercera fase, per concretar les coses més particulars, s’acabarà el tema de la participació ciutadana, que va començar el 15 de setembre passat amb la presentació de l’avanç de revisió del pla general per part de l’equip redactor, Projectes, Arquitectura i Urbanisme Canosa-Díez SLP, a l’Espai Ridaura, dins el primer nivell. A més, es va complementar amb dues taules de treball. La primera taula, que es va fer el 21 de setembre, va servir per tractar tot el tema de les zones urbanes i urbanitzables. I la segona, el 28 de setembre, tota la zona no urbanitzable

Més informació: https://poum.santacristina.cat/

A més, enllaç amb l’enquesta de participació ciutadana: https://poum.santacristina.cat/consultes-ciutadanes/enquesta-de-percepcio-ciutadana?token=RztiJLuLAmOWYnJIn6PIAYqbqygrvbCM3nuE52e1

salom02

canreixac01canreixac02salom01

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament