caenfrdeitptrues

Demà, a les 20,30 hores, ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

ORDRE DEL DIA:

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Lectura i Aprovació

2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement

3.- PROPOSTA DE CONVENI DE L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA” DE SANTA CRISTINA D’ARO, DE CESSIÓ D’ÚS COMPARTIT DE L’IMMOBLE MUNICIPAL NAU PER A ÚS MUNICIPAL (NAU NÚMERO 4) SITUADA A LA ZONA ESPORTIVA DE SANTA CRISTINA D’ARO.- Aprovació

4.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANTA CRISTINA D’ARO I DE RECONEIXENT DE VOLUNTARIS.

5.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE REBUIG AL DRAGATGE DE SORRA PREVIST ENTRE EL LITORAL DE LLORET DE MAR I SANT FELIU DE GUÍXOLS.

6.- PROPOSICIONS URGENTS

7.- PRECS I PREGUNTES

plejuny01

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament