caenfrdeitptrues

Retornen a 7 urbanitzacions de Santa Cristina el 15% de l’IBI per a despeses diverses

La junta de govern de Santa Cristina d’Aro ha acordat retornar a set urbanitzacions del municipi prop de 250.000 euros, que representen el 15 per cent de l’import de l’impost de béns immobles (IBI) ingressat en període voluntari al llarg del 2017. El retorn, d’acord amb els convenis signats, s’ha fet a les entitats urbanístiques de conservació (EUC) de Bell-lloc II, Can Reixac de Solius, Golf Costa Brava, Rosamar, Sant Miquel d'Aro, Les Teules i Vall Repòs. Els diners retornats s’han de destinar per a despeses de la urbanització i/o neteja de perimetrals. L’acord municipal es justifica davant la necessitat de continuar col·laborant amb els ens gestors de les urbanitzacions així com la de procedir a atorgar un tracte equitatiu entre les mateixes.

L’aportació més important es fa a la urbanització Golf Costa Brava, amb 113.319,70 euros, ja que la recaptació va ser de 755.464,65. Per contra, la menor es fa a la urbanització Can Reixach, amb 2.281,40 euros, ja que la recaptació va ser de 15.209,30 euros. A les altres urbanitzacions, les aportacions són de 41.662,87 euros a Rosamar; 33.637,67, a Les Teules; 24.054,21, a Bell-lloc II; 18.847,50, a Vall Repòs, i 14.561,67, a Sant Miquel d’Aro.

Tot i això, a totes les urbanitzacions, a excepció de la de Can Reixach, se les hi ha fet una reducció entre 2.000 i 5.500 euros en restar al cost d’adjudicació dels treballs de neteja realitzats a cada urbanització l’ajut rebut de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. A més d’un saldo a favor de l’Ajuntament de 1.102 euros vers Sant Miquel d’Aro de l’any 2016. Això fa que la reducció global sigui de 23.929,75 euros. Abans de lliurar la quantitat corresponent, les entitats de conservació hauran de presentar els comptes de l’exercici 2017 i els justificants de les despeses realitzades d’acord amb el que estableix el text refós de llei d’hisendes locals i els convenis signats.

bustiesvallrepos1

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament