RESUM PLE ORDINARI PRESENCIAL 28 MAIG


Ahir dimarts, 28 de maig de 2024, es va dur a terme el Ple Ordinari Municipal del mes de maig, de manera presencial a les 14:00 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Podeu visualitzar la sessió íntegra al portal de videoactes de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, o bé al nostre canal de Youtube.

A l'inici del Ple, es va llegir i aprovar l'acta de la sessió del Ple ordinari de data 30 d’abril de 2024 i l'acta de la sessió del Ple extraordinari de data 15 de maig de 2024.

Tot seguit, es va donar coneixement dels següents punts de l'ordre del dia:

- Dació de compte dels decrets d’Alcaldia.
- Dació de compte de sentències i interlocutòries.
- Dació de compte del decret número 642 de compareixença en el RCA 72/2024 A.

A continuació, es va llegir la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 18/2024, la qual va ser aprovada per unanimitat.

També per unanimitat es va aprovar la següent proposta, d’aprovació d’adhesió al Pla de serveis de cooperació tècnica en matèria de turisme als municipis de la comarca del Baix Empordà del CCBE.

No hi va haver proposicions urgents.

La ronda de precs i preguntes la va iniciar el grup d'ERC, que va preguntar sobre l'augment de les taxes d'escombraries, el projecte d'enllumenat, les autocaravanes de Rosamar, els pontets de Cala Canyet i la possible col·locació de la barrera de Rosamar aquest estiu.

Des del grup de Guanyarem, van preguntar sobre la construcció d'un camí a Rosamar, arran de la compra d'un ciutadà de l'antiga caserna de la guàrdia civil, i van fer dos precs: que el consistori demani a Endesa que torni a enviar cartes presencials al veïnat quan hi ha talls de llum i que s'arrangin els camins de sorra de l'Espai Ridaura, Ajuntament vell, pàrquing de l'Escola Pedralta, camí cap a l'Ajuntament i el camí de la deixalleria municipal.

El regidor de Junts també va preguntar sobre el període en què estaven previstos els arranjaments d'aquests camins de sorra i sobre l'estat del POUM.

La regidora del PSC no va efectuar cap prec ni pregunta en aquest ple.

El Ple es va donar per finalitzat al voltant de dos quarts de tres de la tarda.

Us recordem que podeu assistir de manera presencial als pròxims plens o bé seguir-los en directe a través del canal de Youtube del consistori.