CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 28 MAIG


Avui, dimarts 28 de maig de 2024, a les 14:00 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal del mes de maig, presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia és el següent:

1.- Acta de la sessió del Ple ordinari de data 30 d’abril de 2024 i acta de la sessió del Ple extraordinari de data 15 de maig de 2024. Lectura i aprovació.
2.- Dació de compte dels decret d’Alcaldia. Coneixement.
3.- Dació de compte de sentències i interlocutòries. Coneixement.
4.- Dació de compte del decret número 642 de compareixença en el RCA 72/2024 A. Coneixement.
5.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 18/2024. Aprovació.
6.- Proposta d’aprovació d’adhesió al Pla de serveis de cooperació tècnica en matèria de turisme als municipis de la comarca del Baix Empordà del CCBE. Aprovació.
7.- Proposicions urgents.
8.- Precs i preguntes. 

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a la Sala de Plens del consistori, o bé seguir-lo en directe per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.


20230623 102441