ZONA “PETÓ I ADEU”


ZONA D’ESTACIONAMENT “PETÓ I ADEU” DE L'ESCOLA BRESSOL

Per millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit al voltant de l'Escola Bressol, la Policia Local ha implementat una mesura innovadora que ja està funcionant en altres municipis: la creació de dues places d'estacionament denominades "Petó i Adeu".

Aquesta iniciativa està dissenyada per facilitar un sistema més ràpid i segur perquè familiars i tutors puguin deixar i recollir els seus infants.

Com funciona "Petó i Adeu"?

Ubicació estratègica: la zona de "Petó i Adeu" s'ha situat a uns 30 metres de l'entrada (Av. Església) de l'Escola Bressol per facilitar un accés ràpid i segur. Aquestes zones estan clarament marcades i reservades exclusivament per a la parada temporal de vehicles.
Estada màxima limitada: el temps màxim de permanència en aquestes places és de 5 minuts, què permeten als pares deixar o recollir als seus fills sense haver d'estacionar durant un temps prolongat. Aquesta limitació ajuda a mantenir el flux de vehicles, evitant aglomeracions prolongades.
Supervisió i control: la Policia Local supervisarà regularment aquestes zones durant les hores d'entrada i sortida escolar. Això assegura que l'ús de les zones "Petó i Adeu" sigui respectat i eficient.
Sancions: les sancions per fer un mal ús de la senyalització de "Petó i Adeu" i dels estacionaments irregulars a les zones senyalitzades amb parada prohibida van des dels 90 als 200 euros.

Beneficis de les Zones "Petó i Adeu"

Prevenció d'accidents: amb zones específiques per a la parada ràpida, es redueixen els riscos d'accidents causats per vehicles que aturen inesperadament o que circulen buscant aparcament.
Disminució de la congestió: en facilitar un punt específic i de ràpid accés, es millora la circulació dels vehicles al voltant de l'escola, reduint la congestió en hores punta.
Comoditat per als pares: les zones "Petó i Adeu" proporcionen una solució còmoda i ràpida per als pares que només necessiten fer una parada breu.
Seguretat per als infants: les rutes de vianants queden més clares i segures, ja que hi ha menys moviment i parades inesperades de vehicles a les vies d'accés principals.

Aquesta iniciativa representa un esforç coordinat entre l'Escola Bressol, l'Ajuntament i la Policia Local de Santa Cristina d'Aro, per garantir un entorn més segur i eficient per a tots els usuaris de l'escola bressol. Les zones "Petó i Adeu" són un exemple clar de com petits canvis en la gestió del trànsit poden tenir un impacte positiu i significatiu en la seguretat i l'ordre al voltant de les zones escolars.


Zona de Petó i Adeu