RESUM PLE ORDINARI PRESENCIAL 19 MARÇ


El dimarts, 19 de març de 2024, es va dur a terme el Ple Ordinari Municipal del mes de març, de manera presencial a les 14:00 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Podeu visualitzar la sessió íntegra al portal de videoactes de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, o bé al nostre canal de Youtube.

A l'inici del Ple, es va llegir i aprovar l'acta de la sessió del Ple ordinari de 27 de febrer de 2024.

Tot seguit, es va donar compte dels següents punts de l'ordre del dia:

- Dació de compte dels decrets d’Alcaldia.
- Dació de compte de sentències i interlocutòries.
- Dació de compte de l’acord pres per la JGL de data 21 de febrer de 2024 relatiu als preus públics del Concert de Gemma Humet.
- Dació de compte de l’acord pres per la JGL de data 21 de febrer de 2024 relatiu als preus públics de la conferència de Sílvia Congost.
- Dació de compte del decret d’alcaldia núm. 258/2024 de data 28 de febrer de 2024 relatiu a la liquidació del pressupost de l’exercici 2023.
- Dació de compte de l’informe anual emès per la intervenció general de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2023.

A continuació, es va llegir la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 5/2024, la qual va ser aprovada per unanimitat, d'igual manera que la següent proposta, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 6/2024, que també es va aprovar per unanimitat.

La desena proposa, d’aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024, es va aprovar per unanimitat, així com l'onzena, d’aprovació de les bases reguladores de subvencions a esportistes individuals per les activitats esportives dutes a terme durant l’any 2023.

La dotzena proposta, d’aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de la subvenció per a activitats dels centres educatius de Santa Cristina d’Aro, es va aprovar per unanimitat, igual que la tretzena, d’aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de la subvenció per a activitats d’associacions de familiars d’alumnes (AFA’s) i associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA’s) de centres educatius de Santa Cristina d’Aro.

Pel que fa a la darrera proposta, d’aprovació de l’addenda al conveni de prestació del servei d’Escola de Música de Santa Cristina d’Aro, també es va aprovar per unanimitat dels edils.

No hi va haver proposicions urgents.

La ronda de precs i preguntes la va iniciar el grup d'ERC, que va preguntar per la previsió d'inversions, les plaques fotovoltaiques, el casal d'estiu, el patrullatge de la Policia Local, l'horari del cementiri municipal, la ubicació de la clau de la sala d'exposicions 'La Caixa', i va acabar la seva intervenció manifestant el seu rebuig contra tota mena de violència en l'esport.

Des del grup de Guanyarem, van començar la seva intervenció amb un agraïment per les solucions aportades per l'àrea d'Igualtat referent al servei de canguratge de Setmana Santa. Tot seguit, van preguntar sobre el casal d'estiu, la programació de primavera de l'Espai Ridaura i van acabar fent un prec per arranjar una rajola trencada de la placa de la plaça 1 d'octubre de 2017.

Per la seva part, el grup de Junts va preguntar per l'estat de la recepció de l'obra de l'aigua potable a Solius i per l'estat de les telecomunicacions a les urbanitzacions de Vall Repòs, Sant Miquel d'Aro i Romanyà de la Selva.

El grup del PSC no va efectuar cap pregunta ni prec.

El Ple es va donar per finalitzat al voltant de tres quarts de quatre de la tarda.

Us recordem que podeu assistir de manera presencial als pròxims plens o bé seguir-los en directe a través del canal de Youtube del consistori.