AJUTS D’HABITATGE PER A JOVES 2024


Subvencions pagament del lloguer per a l’any 2024 per a persones que tinguin 35 anys o menys.

PERSONES DESTINATÀRIES
Joves que tinguin 35 anys o menys en data de 26.02.2024.

REQUISITS
➢ Acreditar la residència legal a Catalunya.
➢ Ser titular del contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.
➢ Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (24.301,57€).
➢ Estar empadronat a l’habitatge.
➢ No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a:
Lloguer o cessió d’us:
- Demarcació de Girona: 650 €
Supòsit d’habitació:
- Demarcació de Girona: 350 €
Famílies nombroses, famílies monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda) resta Catalunya: 900€
➢ Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
➢ Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de la presentació de la sol·licitud.
➢ Pagar el lloguer, per mitjà de: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca.
➢ Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.
➢ Estar al corrent de pagament de rendes de lloguer o preu de cessió d’ús en el moment de presentar la sol·licitud.

QUANTIA
Mínima – 240 euros
Màxima – 3.000 euros

DURADA
La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria (any 2024).

INCOMPATIBILITATS
➢ Ser arrendatari d’un Habitatge.
➢ Cobrar altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o privada amb les mateixes mensualitats i finalitats.
➢ Si el sol·licitant o un altre membre de la unitat de convivència té un habitatge en propietat.
➢ Si el sol·licitant o un altre membre de la unitat de convivència té una base imposable de l’estalvi superior a 500 euros.
➢ Si el contracte de lloguer o cessió d’ús t’he la formalitzat la parella, el cònjuge o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
➢ Si el contracte de lloguer o cessió d’ús te l’ha formalitzat un soci o una sòcia.

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD
Del dilluns 11 de març a les 09:00h al divendres 12 d’abril a les 15:00h.

LLOC PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD I TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-pagament-habitatge/subvencions-lloguer-joves/

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA CONVOCATÒRIA A:
https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-pagament-habitatge/faqs-subvencions-lloguer-cessio-us/

PUNTS DE SUPORT I ACOMPANYAMENT MUNICIPALS:

Presentació presencial en format electrònica de la sol·licitud i més info, cita prèvia a:
Zona Jove Santa Cristina d’Aro
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / 606 46 95 84 / 972 83 79 18

Oficina Municipal d’Habitatge
972 83 73 50 i https://baixemporda.eadministracio.cat/citaprevia.0

Ajut al lloguer jove 2024 insta post