CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 27 FEBRER


Avui, dimarts 27 de febrer de 2024, a les 14:00 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal del mes de febrer, presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia és el següent:

1.- Acta de la sessió del Ple ordinari de 30 de gener de 2024. Lectura i aprovació.
2.- Dació de compte dels decret d’Alcaldia. Coneixement.
3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit 1/2024.- Aprovació Inicial.
4.- Proposta d’aprovació d’una sol·licitud de compatibilitat laboral. Aprovació.
5.- Proposta d’aprovació d’una sol·licitud de compatibilitat laboral. Aprovació.
6.- Proposta d’aprovació de la moció Pacte del Ridaura. Aprovació.
7.- Proposta d’aprovació de la moció de suport a la pagesia. Aprovació.
8.- Proposicions urgents.
9.- Precs i preguntes.

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a la Sala de Plens del consistori, o bé seguir-lo en directe per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.


20230623 102441