Cens d'animals de companyia


Segons l'article 15 de l'ordenança per a la tinença d'animals del municipi de Santa Cristina d'Aro, tots els gossos, gats o fures, s'han d'inscriure al registre censal del municipi de residència habitual dins del termini de tres mesos a partir de la data de naixement de l'animal, i de trenta dies, comptats a partir de la seva adquisició.

El cens dels animals de companyia és un servei gratuït i, per tal de censar-los, cal presentar una instància, telemàticament o de manera presencial a l'OAC, aportant la documentació requerida. Trobareu els models d'instància al següent apartat del web de l'ajuntament: https://www.santacristina.cat/seu-e-i-tramits/tramits-i-instancies/240-generics.html

Una vegada presentada la sol·licitud, la Policia Local és l'encarregada de revisar la documentació i, un cop aprovada, es procedeix a censar l'animal en el registre del cens municipal i en el registre d'animals de companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM).

En el cas dels gossos potencialment perillosos, el procediment és el mateix, però, una vegada aprovada la sol·licitud, se li farà entrega d'una targeta al propietari/ària de l'animal amb la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos d'acord amb el Reial decret 287/2002, de 22 de març i el Decret 170/2002 d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

A partir de demà, 29 de setembre de 2023, entra en vigor la nova llei 7/2023 de 28 de març de protecció dels drets i benestar dels animals, la qual aplicarà unes modificacions, com l'exigència del contracte d'una assegurança de responsabilitat civil a tots els propietaris/àries de gossos, independentment de la raça, mida o edat. La norma obligarà als futurs propietaris de gossos a fer una formació prèvia sobre la seva cura i la tinença de gossos, que tindrà una validesa indefinida.

Tanmateix, aquestes modificacions no entraran en vigor demà, ja que s'ha d'aprovar prèviament un reglament on s'especifiquin els paràmetres del curs i la quantia de l'assegurança depenent de cada animal.

En un primer esborrany de la nova llei, el govern volia fer desaparèixer la classificació de gossos potencialment perillosos, però finalment no ho han dut a terme. Els gossos potencialment perillosos no deixen de tenir aquesta classificació i tot continua igual segons la norma llei 50/1999 de 23 de desembre.

 

cens animals municipals