CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 29 D'AGOST


Avui, dimarts 29 d'agost de 2023, a les 14:00 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal del mes d'agost, presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia és el següent:

1.- Acta de la sessió del Ple extraordinari de data 18 de juliol de 2023 i acta de la sessió del Ple ordinari de data 26 de juliol de 2023. Lectura i aprovació.
2.- Dació de compte de les resolucions de l'Alcaldia. Coneixement.
3.- Dació de compte de sentències i interlocutòries. Coneixement.
4.- Dació de compte de l'acord pres per la Junta de Govern Local extraordinària urgent de data 27/07/2023 d'aprovació de preus públics. Coneixement.
5.- Dació de compte de l'acord pres per la Junta de Govern Local ordinària de data 02/08/2023 d'aprovació de preus públics. Coneixement.
6.- Proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Aprovació.
7.- Proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Aprovació.
8.- Proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Aprovació.
9.- Proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Aprovació.
10. Proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Aprovació.
11.- Proposta d'aprovació de la rectificació de l'acord pres en el Ple extraordinari de data 23/05/2023 en relació a l'aprovació de la modificació del contracte per a les obres de construcció de la nova biblioteca. Aprovació.
12.- Proposta d'aprovació del projecte actualitzat del subministrament de mobiliari i senyalètica de la nova biblioteca municipal. Aprovació.
13.- Proposta d'aprovació de les bases de subvencions per a l'atorgament d'ajuts per activitats extraescolars en matèria d'esports i per a la realització d'activitats extraescolars en matèria d'esports i la realització d'activitats extraescolars organitzades per l'AFA de l'Escola Pedralta pel curs 2023-2024. Aprovació.
14.- Proposicions urgents.
15.- Precs i preguntes.

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a la Sala de Plens del consistori a les 14:00 h, o bé seguir-lo en directe per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.


20230623 102441
Foto: Sala de Plens de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.