Informació per a la prevenció de triquinosi


Informació per a la prevenció de triquinosi per consum de carn procedent d’animals de caça silvestre. Temporada de caça 2022-2023.

Durant la temporada de caça es notifiquen al Departament de Salut la detecció de casos positius de triquinosi en carns de porcs senglars, abatuts als terrenys cinegètics de les comarques de Girona.
Atès que l’existència d’animals infestats suposa un risc de transmissió de la triquinosi dels animals a les persones, s’ha d’evitar el consum de carn no controlada sanitàriament.

La carn de porc senglar distribuïda pels circuits comercials, inclosos els restaurants i el comerç minorista, s’ha d’haver obtingut necessàriament en establiments de manipulació de caça autoritzats i inscrits al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Quan en aquests establiments el control oficial detecta la presència de triquinella en les carns, aquestes es declaren no aptes per al consum humà i l’establiment les retira de la comercialització. Cal recordar que, a Catalunya, no està autoritzada la comercialització de carn de caça des dels caçadors directament a restauradors, minoristes ni altres establiments alimentaris.

Pel que fa al consum domèstic privat (autoconsum) de la carn de senglar per part dels caçadors, és important que les agrupacions de caçadors tingueu en compte que és necessari que les carns siguin sotmeses a un control de triquines (DECRET 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. Capítol 3, Article 18).

Pel que fa a la recollida de les mostres per al control de triquina, és important tenir en compte que han de ser com a mínim de 10 grams cadascuna. A aquest efecte, es poden seguir les recomanacions indicades al web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (http://acsa.gencat.cat > Seguretat alimentària> Consells sobre seguretat alimentària> Consells per als caçadors).

En cas que els controls realitzats indiquin que es tracta d’animals infestats amb triquina, les agrupacions de caçadors o persones que tinguin o cedeixin aquestes carns, no les poden consumir ni distribuir, i s’han de responsabilitzar de recollir-les. Així mateix, cal tenir present que aquestes carns no són aptes per al consum humà i poden transmetre la triquinosi si són consumides per persones o animals (gossos, guineus, llops, rates i ratolins, porcs, porcs seglars, óssos, etc.). En conseqüència, s’han de destruir en una planta autoritzada per al tractament de subproductes animals no destinats al consum humà, d’acord amb la normativa vigent.

També és important que recordeu que:

  • La congelació de la carn no garanteix la inactivació de les larves de triquina en tots els casos, atès que hi ha espècies de triquina (Trichinella britovi) que hi són resistents. Per tant, la congelació no pot substituir l’anàlisi per detectar la presència del paràsit, tot i que és recomanable fer totes dues coses (analitzar i congelar).
  • Les carns per a consum domèstic, encara que el resultat analític hagi estat negatiu, no s’han d’utilitzar per a l’elaboració de preparacions o derivats a base de carn crua o poc cuita.
  • Tant els plats cuinats com els embotits o qualsevol altra preparació feta a base d’aquesta carn s’han de coure o escalfar, de manera que s’arribi al centre de la peça i a les possibles larves almenys als 77 °C.
  • Els processos de transformació, com ara la salaó, el fumatge o l’assecatge, no inactiven els quists de Trichinella i no són recomanables.

 

triquinosi senglars