CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 25 OCTUBRE


Avui, dimarts 25 d'octubre de 2022, a les 20:30 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal del mes d'octubre, presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia és el següent:

1.-Acta de la sessió del Ple extraordinari urgent, de data 20 de setembre de 2022 i acta de la sessió del Ple ordinari de data 27 de setembre de 2022. Lectura i aprovació.
2.-Presa de possessió del nou regidor.
3.-Resolucions de l’alcaldia.- Coneixement.
4.- Sentències i interlocutòries. Coneixement.
5.-Donar coneixement de la renúncia del regidor de JxCAT-JUNTS, el sr. Jaume Quintana Leria. Coneixement.
6.-Donar coneixement del passi de regidor no adscrit del sr. Josep Xifre i Deulofeu. Coneixement.
7.- Donar coneixement de la modificació dels membres del Grup Municipal d’ERC-AM. Coneixement.
8.-Proposta de modificació dels membres dels corporatius de les comissions informatives. Aprovació.
9.-Proposta de modificació del cartipàs dels membres dels òrgans supramunicipals. Aprovació.
10.-Proposta de modificació de les retribucions dels membres del consistori. Aprovació.
11.-Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 25/2022. Aprovació inicial.
12.-Proposta d’aprovació de l’ordenança fiscal núm. 29 d’establiment de la taxa per a drets d’examen per a la participació en convocatòries de selecció de personal. Aprovació provisional.
13.-Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local. Aprovació provisional.
14.-Proposta d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament i el CCBE per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament en la prevenció de riscos laborals. Aprovació.
15.-Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions. Aprovació.
16.- Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions. Aprovació.
17.- Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions. Aprovació.
18.-Proposta d’aprovació de la moció en defensa de les dones iranianes. Aprovació.
19.-Proposta d’aprovació de la moció amb motiu del dia de l’homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. Aprovació.
20.-Proposicions urgents.
21.- Precs i preguntes.

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a la Sala de Plens del consistori a les 20:30 h, o bé seguir-lo en directe per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament:
https://www.youtube.com/channel/UCDrhlT3QRf3OITQfqlYry6A

Ple 27 setembre 2022
Foto:
Ple Ordinari Municipal presencial del 27 de setembre de 2022 a la Sala de Plens del consistori.