• Inici
  • Notícies
  • Presentació del nou Sistema d'Intervenció Educativa a la Zona Jove

Presentació del nou Sistema d'Intervenció Educativa a la Zona Jove


Ahir es va presentar el nou Servei d’Intervenció Educativa per alumnat de Primària de l’Escola Pedralta i Secundària de l’INS Ridaura, que impulsen les àrees de Serveis Socials i Joventut. 

El Servei d’Intervenció Educativa de Primària i de Secundària és un servei destinat a donar suport a infants i joves amb necessitats educatives específiques amb la finalitat que puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

Les prestacions objecte del contracte són:

• Oferir un suport social i educatiu complementari a l’escola coordinat amb els centres educatius.
• Posar per sobre de l’aprenentatge el procés de creixement i millora de l’infant i/o adolescent.
• Generar un espai on es gaudeixi aprenent, connectant els aprenentatges a la vida.
• Treballar conjuntament amb els centres educatius públics per definir els continguts d’aprenentatge adients per a cada grup i persona.
• Treballar per a la integració escolar.
• Desenvolupar hàbits bàsics de treball, conducta i higiene.
• Desenvolupar les capacitats cognitives necessàries per realitzar correctament un procés d’aprenentatge.
• Incorporar habilitats i actituds adients d’interacció i socialització.

El funcionament del Servei d’Intervenció Educativa es dirigeix als següents grups d’edat:

• Grup etapa de primària (de 6 a 12 anys)
• Grup etapa de secundària (de 12 a 16 anys)

Servei d’Intervenció Educativa va destinat a l’alumnat que compleixi aquests 3 requisits:

1. Estar empadronat/ada i amb residència efectiva al municipi de Santa Cristina d’Aro.
2. Estar escolaritzat/ada en un dels centres educatius del municipi: Escola Pedralta i Institut Ridaura; de 1r de primària a 4t d’ESO.
3. Formar part de la relació d’alumnat derivat per les CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat).

El Servei d’Intervenció Educativa de Primària, supervisat per l'àrea de Serveis Socials, es realitza a l’Escola Pedralta i s’ofereix de dilluns a dijous (franja horària de les 17:30 a les 19:00h). S’estableix un màxim de 15 usuaris, repartits en 4 grups. Les sessions s’estableixen en 1,5 hores.

El Servei d’Intervenció Educativa de Secundària, supervisat per l'àrea de Joventut, es realitza a la Zona Jove i s’ofereix els dilluns i dimecres (franja horària de les 16:00 a les 20:30h). S’estableix un màxim de 15 usuaris, repartits en 3 grups. Les sessions s’estableixen en 1,5 hores.

La realització del servei es regeix segons el calendari escolar. L’inici s’estableix a l'’octubre i la finalització al juny, ambdós inclosos; amb una durada anual de 9 mesos. El servei no es realitza durant els mesos de juliol, agost i setembre.

El contracte, adjudicat a l'empresa QUIRÀLIA (Puntuajocs, S L.) tindrà una vigència de dos anys, a comptar des de l’1 d’octubre de 2022 i fins el 30 de juny de 2024.


1666264116976
Foto: Reunió explicativa del nou Servei d’Intervenció Educativa a la Zona Jove.