• Inici
  • Notícies
  • PERÍODE DE PARTICIPACIÓ OBERT PER ALS AVANTPROJECTES DE LLEI DEL GOVERN

PERÍODE DE PARTICIPACIÓ OBERT PER ALS AVANTPROJECTES DE LLEI DEL GOVERN


Durant aquest mes de maig el Govern ha aprovat l'Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya i l'Avantprojecte de llei de l'Estatut dels municipis rurals.

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya:
L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competències locals i les seves diferents modalitats d’exercici així com les relacions entre els diferents nivells de govern local i entre aquests i la Generalitat, fixant un marc comú dels diferents governs locals de Catalunya.

Avantprojecte de llei de l'Estatut dels municipis rurals:
L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut específic per als municipis rurals que s’adeqüi a les seves peculiaritats i que doni resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

En aquest sentit, us informem que resta obert el tràmit de consulta pública prèvia a la redacció dels avantprojectes de llei al portal ParticipaGencat:

https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals
https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals

*Participacions de l'11 de maig al 13 de juny de 2022.

A través d'aquests enllaços es recolliran les opinions i les demandes de la ciutadania catalana i es donarà difusió de la consulta als grups específicament interessats com són, entre d'altres, les entitats locals, les organitzacions associatives dels ens locals i, de manera més específica, les entitats representatives dels municipis rurals.

participa.gencat 373