NOVA AULA D'ACOLLIDA A L'ESCOLA PEDRALTA


L’Escola Pedralta posa en marxa, a partir d’avui, una aula d’acollida per atendre la diversitat cultural del municipi.

A causa de l’increment de l’alumnat nouvingut que no es troba dins del sistema educatiu, el Departament d’Ensenyament ha dotat a l’Escola Pedralta amb una aula d’acollida a mitja jornada (14 hores setmanals).

Actualment hi ha inscrits 6 alumnes, d’entre tercer i sisè de primària, que assistiran a l’aula d’acollida a partir d’avui i fins a finals de curs.

A l’aula es treballaran recursos materials de les diverses assignatures segons el nivell de cada alumne/a, en llengua catalana. Paral·lelament, els i les integrants de l’aula també assistiran a les seves respectives aules per potenciar la seva intervenció i interacció social.

La directora de l’Escola Pedralta, Raquel Julián, declara que “cal donar tot el suport possible a l’alumnat nouvingut”. Paral·lelament, el regidor d’Ensenyament, David Segarra, afirma que “és important activar tots els mecanismes d’acollida per a garantir la millor integració possible de tothom dins la societat catalana”.


IMG 20220329 120225

Facebook

Instagram

Twitter