CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 26 OCTUBRE


Avui, dimarts 26 d'octubre de 2021, a les 20:30 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal del mes d'octubre, presencialment a l'Espai Ridaura.

L'ordre del dia és el següent:

1. Acta de la sessió del Ple ordinari, de data 28 de setembre de 2021.- Lectura i aprovació.
2. Resolucions de l'alcaldia.- Coneixement.
3. Proposta d'aprovació de la ratificació del decret d'alcaldia número 479/2021 signat per l'alcaldessa - presidenta, en data 28 de setembre de 2021 per a l'aprovació del conveni per a la prestació del servei de menjador escolar de la Llar d'Infants Municipal. Aprovació.
4. Proposta d'aprovació de declarar la casa màgica, immoble d'especial interès o utilitat municipal. Aprovació.
5. Proposta d'aprovació de la derogació de l'ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa del servei de casal. Aprovació provisional.
6. Proposta d'aprovació de l'ordenança fiscal número 28 reguladora de la taxa de prestació del servei de recaptació en via executiva de les quotes degudes a entitats urbanístiques col·laboradores. Aprovació provisional.
7. Proposta d'aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals 2022. Aprovació provisional.
8. Proposta d'aprovació de la modificació del reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per a l'atorgament de llicències d'ús privatiu del domini públic. Aprovació inicial.
9. Proposta d'aprovació de delegació de competències a la Junta de Govern Local. Aprovació.
10. Proposta d'aprovació de la rectificació de l'inventari de béns municipals, donar de baixa la fitxa num. 76. Aprovació.
11. Proposta d'aprovació de la moció per el retorn de l'IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica. Aprovació
12. Proposta d'aprovació de la moció per instar a l'Ajuntament la construcció d'una residència per a persones de la tercera edat i dependents a Santa Cristina d'Aro. Aprovació
13. Proposicions urgents.
14. Precs i preguntes.

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a l'Espai Ridaura a les 20:30 h, o bé seguir-lo en directe per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament:
 https://www.youtube.com/channel/UCDrhlT3QRf3OITQfqlYry6A


ple municipal 31 agost
Foto: Ple Ordinari Municipal presencial del 31 d'agost de 2021 a l'Espai Ridaura

Facebook

Instagram

Twitter