CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI TELEMÀTIC 27 ABRIL


Avui dimarts 27 d'abril de 2021, a les 20:30 h,  es durà a terme el Ple Ordinari Municipal, a distància i per mitjans telemàtics.

L'ordre del dia és el següent:
1. Acta de la sessió del Ple ordinari de data 30 de març de 2021.- Lectura i aprovació
2. Resolucions de l'alcaldia.- Coneixement.
3. Sentències i Interlocutòries - Coneixement.
4. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 03/2021.- Aprovació inicial
5. Proposta d'aprovació del reglament de règim intern de l'Escola Bressol Municipal Guirigall de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.- Aprovació inicial.
6. Proposta d'aprovació de la moció per a l'impuls de la mobilitat sostenible al Baix Empordà i la Costa Brava.
7. Proposta d'aprovació de la moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
8. Proposta d'aprovació de la moció en commemmoració del 90è aniversari de la proclamació de la República
9. Proposta d'aprovació de moció d'alliberament de les patents
10. Proposta d'aprovació de moció d'homenatge a treballadors, funcionaris i sectors implicats en la lluita contra la Covid-19 a Santa Cristina d'Aro
11. Proposicions urgents.
12. Precs i preguntes

Podeu seguir el Ple en directe a través d'aquest enllaç, que estarà actiu a partir de les 20:30h: https://bit.ly/3nnMgPK

 

Plens

Facebook

Instagram

[ingallery id="1"]

Twitter