SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA REHABILITACIÓ D'UN IMMOBLE D'EMERGÈNCIA SOCIAL


La diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro una subvenció de 6.615,80€.

La subvenció s’adreça als ens locals per a realitzar inversions en habitatges destinats a polítiques socials.

En el cas de Santa Cristina d’Aro la subvenció s’ha destinat a l’arranjament i rehabilitació d’un immoble com a pis d’emergència social.

pis 1   pis 2

Facebook

Instagram

Twitter