OBRES DE MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS


Actualment s'estan realitzant diverses actuacions d'obres al municipi relacionades amb el manteniment de camins.

Degut al desgast del trànsit rodat de diferents camins municipals, apareixen desperfectes puntuals en diferents punts de la xarxa. Per aquest motiu, s'està actuant en un conjunt de petites millores unificades en un sol contracte a fi d’abaratir costos.

 A continuació es detallen el seguit d’actuacions de manteniments i reparacions de camins en el municipi, segons què es pretén dur a terme en cada emplaçament:

Actuació 01. Camí de Bufaganyes
Hi ha sots a l’entrada que dificulten el pas de vehicles
Aportar 2 camions de material i escampar (2 * 18T = 36 tones subbase)
Tram dels primers 100 m.

Actuació 02. Camí Avinguda de l’Església fins els dipòsits
Formar, marcar cuneta en la terra. Tram de 10m*2m per tal de solucionar l’actual problema que entra aigua a la casa.

Actuació 03. Camí del club de golf a Solius.
Hi ha un tram de 200m que passa pel costat de 3 cases i dona entrada a la última (can Callicó)
Passar motoanivelladora + corró vibratori i portar 4 camions * 18t = 72 tones de subbase.
Fer cuneta (200m llargada)

Actuació 04. Camí a "CAN ROSSINYOL" golf entre forat 7 i 8
300m passar motoanivelladora + corró vibratori

Actuació 05. Arreglar actual pas de tubs d’aigua Ø100cm. Camins Ardenya (zona darrera casa Sr. Lara)
Aportar 2 camions * 18T = 36 tonelades de pedra (amb alguns blocs de 50kg aprox) i aplanat

Actuació 06. Camí Barri de Salom
Repàs de 100m amb motoanivelladora del carrer Suro Gros.
Fer trenca aigües (gual amb terres) just a dalt de la pujada venint del carrer de la Mora indicat sobre imatge adjunta.
Opció gual de formigó:
- Fer gual amb formigó davant el porxo i garatge formant mitja canya i rebaixar el terreny pel seu bon funcionament.
- Davant del garatge rebaixar en uns 150m2 i reomplir amb subbase donant pendent per tal de desviar l’aigua cap a la mitja canya
Opció gual amb canal de formigó i reixa DN400:
- Fer canal amb reixa DN400 de 50*50*100 davant el porxo i garatge i rebaixar el terreny pel seu bon funcionament.
- Davant del garatge rebaixar en uns 150m2 i reomplir amb subbase donant pendent per tal de desviar l’aigua cap a la mitja canya

Actuació 07. Camí de la Urb. Can Reixach fins la pujada del castell
Repàs amb un camió de subbase 18Tones + escampar amb retroexcavadora mixta

Actuació 08. Repassar carrers de terra de la Urb. Romanyà de la Selva.
C/ del Camp del Bosc amb c/Manuel de Cazurro, c/ d’Hurtebisse, c/ Suro del Rei, c/ Camí del Pi Gros, c/ Félix d’Azúa i c/ Vinya Vella (tram final) erosionats pel desgast de rodatge de vehicles i les inclemències meteorològiques
Camí de terra que va de Bell-lloc II a Romanyà.

Actuació 09. El carrer Camps de Santa Maria (on abans hi havia restaurant les graelles) es va arreglar fa poc amb incorporació d’àrids reciclats.
Al principi de tot, just a l’entrada de la vinya, es fan xergais.
Es proposa fer pou de registre amb obra i reixa Ø60 DN 250 o similar per abocar al actual tub Ø100 del tram de cuneta canalitzada.
I fer un gual de terres per fer entrar l’aigua provinent del carril bici

Actuació 10. Tram d’uns 110m abans d’arribar a Bell Lloc
110 metres de formar camí i cunetes.

manteniment camins

Foto: Actuació al carrer Camps de Santa Maria (on abans hi havia restaurant les graelles).

Facebook

Instagram

Twitter