caenfrdeitptrues

L’ACTIVITAT FÍSICA ÉS UN BÉ ESSENCIAL

Dimarts 26 de gener es va celebrar a Santa Cristina d’Aro el Ple Municipal on es va aprovar, per unanimitat, la moció de suport presentada per la regidora d’esports, Anna Buxó, en suport al manifest dels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física un bé essencial a Catalunya.

Des del març del 2020, la principal prioritat de la nostra societat ha estat la lluita contra la pandèmia de la Covid-19, però a Santa Cristina d’Aro creuen fermament que també ho ha de ser el fet de facilitar la pràctica esportiva a tota la ciutadania, especialment a la infància, la joventut, la gent gran i les persones amb diversitat funcional.

El sector de l’esport ha estat fent un gran esforç tant econòmic com organitzatiu per poder continuar la temporada esportiva seguint tots els protocols indicats, i ha fet que la pràctica esportiva sigui segura.

Els Consells Esportius de Catalunya consideren que l’activitat física és un bé essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis socials i la cultura, i sota aquest concepte es van aprovar al Ple Municipal els següents acords:

- Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment als infants i joves en edat escolar de tota Catalunya.

- Que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de garantir, seguint tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades.

- Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament derivats de les restriccions imposades per la pandèmia, i és per aquest motiu que s’han de contemplar mesures per a garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre.

- Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.

- Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, cal que el Govern aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.

- Que les ajudes anunciades per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física referents als Consells Esportius s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions locals, que són les principals prestadores de serveis esportius a la població.

- Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

Aquest manifest, aprovat per unanimitat per tots els membres del Ple Municipal, serà traslladat al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a la conselleria de Presidència -responsable de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física-, i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

Sota aquestes declaracions, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro defensa que l’esport és un servei essencial i que incideix directament en la millora de la salut física i emocional, en l’educació i en la formació. És una escola de valors que incideix en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per la integració social i en la igualtat d’oportunitats.

En definitiva, una eina de cohesió social que promociona una societat més sana i més humana.

Anna Buxó Lactivitat física és un bé essencial còpia

Foto: Anna Buxó, Regidora d'Esports, declarant que "l'activitat física és un bé essecial" davant del Pavelló d'Esports de Santa Cristina d'Aro.

Twitter

Facebook Ajuntament