CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI TELEMÀTIC 25 MAIG

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI TELEMÀTIC 25 MAIGAvui dimarts 25 de maig de 2021, a les 20:30 h,  es durà a terme el Ple Ordinari Municipal, a distància i per mitjans telemàtics. L'ordre del dia és el següent:1. Acta de la sessió del Ple…[...]

Facebook

Instagram

Twitter