Procés de baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

La baixa al Registre Municipal d'Entitats es pot produir:

- Per canvi de domicili social de l'associació a una altra població

- Per dissolució de l'entitat

Per tal que una associació es doni de baixa al Registre Municipal d'Entitats, cal que presenti la instància de baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats que trobareu en l'enllaç adjunt, degudament omplerta, al Registre General d'entrada de l'Ajuntament juntament amb la documentació acreditativa que es sol·licita.

Per a omplir la instància de baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats, cliqueu AQUÍ