El Registre Municipal d'Entitats

Les entitats que operen a Santa Cristina d'Aro estan recollides al Registre Municipal d'Entitats.

El Registre Municipal d'Entitats és una relació de les entitats existents al municipi. La inscripció al Registre Municipal d'Entitats és voluntària i es pot fer en qualsevol moment, un cop s'hagi fet el tràmit de creació de l'entitat.

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats ténen la obligació de comunicar qualsevol variació de les seves dades registrals.

Per a què serveix inscriure's al Registre Municipal d'Entitats?

Les entitats inscrites en aquest registre poden sol·licitar l'ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i, en resum beneficiar-se  de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l'obligació de promoure en l'àmbit de l'associacionisme.

Procés d'INSCRIPCIÓ d'una entitat de nova creació al Registre Municipal d'Entitats

Procès de MODIFICACIÓ de les dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Procés de BAIXA d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats


Santa Cristina d'Aro té un ric teixit social amb més de 40 entitats sense ànim de lucre actives.
Hi trobareu entitats d'oci, culturals, de l'àmbit de l'educació, esportives, d'igualtat, juvenils, de lleure, mediambientals, polítiques i socials.
Clcant el següent enllaç trobareu les entitats que estan donades d'alta al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro