Subhastes

Subhasta de Béns immobles


SUBHASTA PÚBLICA DE PARCEL·LES DINS DEL SECTOR TEULERA (S-3)

Us fem saber que, dimarts 3 d'octubre de 2022, va sortir publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro la convocatòria de licitació per poder prendre part a la subhasta pública per a la venda de 9 parcel·les dins del Sector Teulera (S-3).

Terminis a tenir en compte:

- Presentació d’ofertes: del 04/10/2022 fins al 14/11/2022 a les 13.30 hores.
- Celebració de la subhasta: 29/11/2022 a les 12 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

La presentació d'ofertes s'ha de realitzar mitjançant presentació telemàtica, a través de l’enllaç següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=108359609&lawType=

Planol subhasta parcelles
Foto: Plànol de les finques subhastades a Santa Cristina d'Aro