SUBMINISTRAMENT DE LLETRES QUE HAN DE SUBSTITUIR lletres abreviades STA. per SANTA a la rotonda de Solius i de Bell-lloc

Núm.Expedient: E118.1-63/2023
Contracte: Subministrament
Pressupost sense IVA: 4.500€
Data límit presentació ofertes: 30-11-23

L’objecte del contracte és la contractació del subministrament

Identificació CPV 44212320-8 ESTRUCTURES DIVERSES

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En concret, les prestacions a executar son:

Subministrament Substitució lletres abreviades STA. per SANTA a la rotonda de Solius i de Bell-lloc confeccionades per un error d'interpretació en l'encàrrec inicial l'any 2020.

Construcció lletres santa amb alumini de 3mm de guix, de 500mm. alçada per 80 mm. d fondo amb la pletina per encofrar, seguint la mateixa tipografia i estil que les que ja hi ha col·locades.

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de 5.445,00 € euros, que queda desglossat de la següent manera: 4.500,00 € de pressupost net i 945,00€ d’IVA.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte serà de 1 mes.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

  • Document d’oferta
  • Declaració responsable

Les ofertes es presentaran a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

El preu més econòmic.

7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte és el responsable de l’Àrea de Turisme, Susanna Pou.

8.- FORMA DE PAGAMENT

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. S’estableix com a Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’Ajuntament i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT. El Punt General d'Entrada és el sistema eFAC al qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=914.