caenfrdeitptrues

Aprovació definitiva de la modificació de l’inventari de camins municipal (Núm. 7, 32 i 33)

Es fa saber que el l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en Ple ordinari portat a terme el 30 de gener de 2019, va aprovar per unanimitat el següent:
PRIMER.-APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’inventari de camins municipal, en concret els números 7, 32 i 33, en el sentit que consta en l’expositiu i d’acord amb els documents tècnics que consten en l’expedient.
SEGON.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la pàgina web municipal.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als interessats
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

 

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament