caenfrdeitptrues

VENDA DE LA PARCEL·LA Hb DINS DE LA URBANITZACIÓ MAS TREMPAT

VENDA DE LA PARCEL·LA Hb DINS DE LA URBANITZACIÓ MAS TREMPAT

Atès que es va declarar deserta la licitació per a l’adjudicació, mitjançant la venda en pública subhasta prevista pel dia 8 d’agost de 2017, de la parcel·la Hb dins de la urbanització Mas Trempat de Santa Cristina d’Aro.

Es fa saber, que l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro posa a la venda aquesta parcel·la, mitjançant l’adjudicació directe pel preu de licitació, d’acord amb la resolució presa per la Junta de Govern Local en data 14 d’agost de 2017 i d’acord amb el disposa la clàusula cinquena del Plec de condicions.

Les persones que estiguin interessades en adquirir aquesta parcel·la podran presentar sol·licitud al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, de dilluns a divendres de les 8h a les 13.30 hores, dins del termini d’un any a comptar de la data que va ser declarada deserta la subhasta.

La parcel·la s’adjudicarà per estricte ordre de petició i d’acord amb el Plec de condicions economico-administratives, el qual es pot consultar a la pàgina web municipal, www.santacristina.cat.- (LINK)

La garantia provisional és equivalent al 2% del tipus de licitació per a cada parcel·la.

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament