caenfrdeitptrues

RESTRICCIONS A LA CIRCULACIÓ PER LA VIA PUBLICA

Al respecte de la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern de l'Estat, s'informa a la ciutadania de les següents restriccions en la mobilitat atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19.
 
Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a)
Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat
h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.


Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.


M. Lourdes Fuentes i Faig
Alcaldessa de Santa Cristina d'Aro
Santa Cristina d’Aro, 15 de març de 2020

Twitter

Facebook Ajuntament