Policia Local

Consells de seguretat per comerços: Prevenir robatoris durant l'activitat comercial

PREVENIR ROBATORIS DURANT L'ACTIVITAT COMERCIAL

Advertiu amb rètols, a l'entrada del comerç, que es pot demanar al client que mostri la seva bossa de mà.

Limiteu les vies d'accés, en faciliten el control i en dificulten la fugida.

Si disposeu de vigilant de seguretat, i quan hi hagi motius de sospita, feu que demani als clients, que els mostrin les bosses personals i els abrics. (si no en disposeu aviseu a la policia)

Durant el dia, és convenient efectuar, de forma periòdica, ingressos a les entitats bancàries, a l'efecte d'evitar portar al damunt la totalitat de la recaptació al final de la jornada laboral.

Estigueu alerta a possibles estafes monetàries (bitllets falsos o targetes robades).

Les dimensions del comerç poden fer aconsellable disposar d'altres mesures de prevenció com són els vigilants i els xips electrònics acoblats als productes.

 

PRECAUCIONS INTERNES

Cal que els treballadors tinguin consciència que les persones desconegudes no han de conèixer les mesures de protecció i seguretat instal·lades.

Els treballadors només han de conèixer  aquell àmbit de la seguretat que els pertoca o els pot afectar (s'ha de definir el grau de coneixement de la seguretat de l'establiment, en funció del grau de responsabilitat).

Si no disposeu de vigilant de seguretat, designeu persones de màxima confiança que coneguin els sistemes de detecció instal·lats, que es responsabilitzin de connectar-los i que es desplacin a l'establiment si s'activa l'alarma, per col·laborar amb la policia.

Tingueu controlat el nombre de claus dels panys, les persones que en disposen i les portes que obren.

En cas de pèrdua de claus o conflictes interns (discussions, amenaces, pèrdua de confiança, etc...) és aconsellable el canvi dels panys i del codi de seguretat de 1'alarma.

DENUNCIAR

Si sou víctimes d'un fet delictiu és necessari que denuncieu el fet. Podeu denunciar els fets tant al Cos de Mossos d'Esquadra com a la Policia Local.

Quan presenteu denúncia a les dependències policials heu de saber que:

  •   Es aconsellable portar un document d'identificació personal o facilitar sempre el número de DNl.
  •  Si heu patit un robatori porteu una llista dels efectes sostrets amb el màxim de dades significatives.
  •  Si sou víctimes d'un delicte no toqueu res i aviseu als Mossos d'Esquadra (112) o Policia Local (972838282).
  •  Si teniu coneixement d'un fet delictiu o en sou testimoni aviseu la policia, la col·laboració ciutadana és imprescindible per al coneixement dels delictes i evitar-ne d e posteriors.
  •  Presentar denúncia falsa està penat per les lleis de l’estat.