Policia Local

Consells de seguretat per comerços: Prevenir robatoris fora de l'horari comercial

Seguretat exterior

 • Recordeu que tota mesura que impliqui per a l'intrús pèrdua de temps, significa un augment de les possibilitats de detecció i resposta.
 • Protegiu tots els accessos (respiradors, finestres, lluernes...) amb reixes, tanques, panys de seguretat per l'interior i/o exterior.
 • Il·lumineu l'exterior, els accessos i les zones més desprotegides.
 • No deixeu a l'exterior ni a les rodalies de l'establiment, eines, escales o estris que puguin facilitar l'accés a l'establiment
 • Recordeu que la realització d'obres de reforma o la construcció d'edificis, pot facilitar la possibilitat d'intrusions per mitjà de bastides, grues, etc...
 • Protegiu els sostres de fàcil accés amb detectors o altres mesures dissuasives.

 

Invertir en prevenció

 • Es recomana que no espereu a patir un robatori per a prendre mesures de seguretat, heu de prendre consciència que una mancança en prevenció us fa més vulnerables. Cal, però, que adeqüeu la prevenció al tipus de comerç, optant per una selecció ponderada dels mitjans que us proposem i sempre atents a possibles novetats del sector.
 • Instal·lar panys i portes d'alta seguretat.
 • Els tancaments de portes amb motor elèctric no són prou resistents al forçament, podeu millorar-ho amb un pany de seguretat.
 • Els aparadors amb objectes de gran valor han de protegir-se amb vidres d'alta seguretat i complementar-se amb altres mesures físiques i/o electròniques (cal plantejar-se si aquests objectes, pel seu valor, han de ser imitacions o no).
 • Instal·lar, en la mesura del possible i prèvia comunicació a l'Ajuntament respectiu, de pilones i altres mesures protectores per als aparadors (per evitar els encastaments de vehicles).
 • El sistemes d'alarma han d'estar connectats a una Central Receptora d'Alarmes (CRA) qui s'encarrega de verificar l’alarma i, si s'escau avisar a la policia. Aquests sistemes han de ser instal·lats i revisats per empreses homologades i de forma periòdica heu de comprovar que tenen actualitzats els vostres números de telèfons.
 • Instal·lar càmeres de seguretat que gravin (les gravacions s'han de mantenir uns dies).
 • Instal·lar una línia telefònica protegida, a l'efecte de transmetre el senyal d’alarma a la CRA, no visible i amb connexió separada de la resta de línies.