Policia Local

Consells de seguretat per focs i incendis

LEGISLACIÓ  PER A L'ESTIU EN POLÍTICA FORESTAL

Entre el 15 de marc, i el 15 d'octubre en els terrenys forestals i en una franja de fins a 500 metres de radi, queda totalment prohibit:

Fer foc de qualsevol mena, així com cremar rostolls o marges, fer focs d'esbarjo (excepte en àrees recreatives d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions),fer focs pera activitats relacionades amb l'apicultura.

 •  No llenceu cigarretes ni llumins ni feu focs d'artifici en zones properes al bosc.(*)
 •  Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena.

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, a les zones declarades com d'alt risc d'incendis, està prohibit:

 •  Fer treballs que generin restes vegetals.
 •  Fer qualsevol activitat relacionada amb el foc, no esmentada anteriorment, sense autorització expressa del director general del Patrimoni Natural i del Medi Físic. Per exemple, soldadures i treballs amb radials a les tanques protectores de les carreteres, torres elèctriques, etc.

Davant circumstàncies meteorològiques extremes, el Departament de Medi Ambient queda facultat per a establir, durant els dies i en les zones que es determinin, les prohibicions següents:

 • Encendre qualsevol tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes, fumar o altres.
 • Realitzar qualsevol tipus d'aprofitament forestal.
 • La circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona.
 • L'acampada lliure.

(*)Important segons l'article 6 del Reglament General de Circulació, es sancionarà el llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot donar lloc a la producció d'incendis. Recordeu que aquestes actuacions poden ser denunciades per qualsevol ciutadà, mitjançant la presentació de la corresponent denúncia en una comissaria de policia (no és suficient la simple trucada telefònica).

PROTECCIÓ BÀSICA DE LA VOSTRA LLAR (urbanitzacions, cases aïllades)

 • Netegeu la façana o teulada de fulles, branques, etc... o altres elements combustibles propers a la casa.
 • Situeu a més de 10 metres qualsevol tipus de dipòsit de combustible (propà, gas-oil...) i dipositeu la llenya en un lloc tancat.
 • Poseu una tela metàl·lica a la xemeneia per a evitar que saltin espurnes o brases.
 • Protegiu els acabats de fusta i utilitzeu materials no combustibles en els accessos.
 • És útil disposar d'una reserva d'aigua i d'eines útils per a combatre els incendis com poden ser destrals o serres.

QUE FER DAVANT UN INCENDI FORESTAL

 • Truqueu immediatament al servei d’emergències 112 i aviseu els habitants dels voltants.

SI L’INCENDI S'APROPA A CASA VOSTRA

 • Faciliteu l'accés als serveis d’emergència i retireu els objectes inflamables.
 • Comproveu que heu adoptat les mesures de prevenció més adequades i remulleu abundantment les parts més amenaçades per les flames.
 • En cas d'evacuació: tanqueu la casa, desconnecteu els interruptors de llum i gas i emporteu-vos la documentació, la medicació imprescindible i diners.

SI L'INCENDI ÉS TROBA MOLT A PROP DE CASA

 • Tanqueu-vos dins de casa, tan família com animals domèstics, assegurant que queden ben tancades les portes i finestres.
 • Desconnecteu tots els subministraments, excepte l'aigua. Ompliu d'aigua la banyera, les piques i, si podeu, traieu les cortines.
 • Tapeu els forats de ventilació i totes les obertures a l'exterior, per evitar que entri material en combustió dins l'habitatge.
 • Mantingueu la serenitat encara que el fum penetri a casa vostre: poseu tovalloles mullades sota les portes i ruixeu-les sovint per evitar que s’escalfin.
 • Protegiu-vos amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll.
 • Si el fum és espès, deixeu el llums encesos per millorar la visibilitat i facilitar que us trobin.

SI EL FOC US SORPRÈN A CAMP OBERT

 • Si el foc puja pels vessants i avança en la direcció del vent, allunyeu-vos del front del foc pels costats, evitant possibles barrancs i buscant zones desforestades. És vital fugir en direcció contraria al vent, intentant entrar el més aviat possible a la zona ja cremada.
 • Reguleu la respiració: feu inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire a prop del terra i evitant inhalar el fum espès.
 • Si podeu, mulleu un mocador per tapar-vos la cara i eviteu així els efectes nocius del fum. Protegiu-vos de la radiació del foc, darrera d'un roc o d'una rasa.
 • No us refugieu a pous ni a coves, ja que l'oxigen pot acabar-se ràpidament. Eviteu també les zones de pendents, els ports de muntanya i les valls estretes, per què l'aire calent tendeix a pujar i el foc es reactiva amb major virulència.
 • En cas de perill imminent, estireu-vos de bocaterrosa. És important que us cobriu la pell amb roba de cotó. Si no teniu res més a mà, cobriu-vos amb terra.

 

SI EL FOC US SORPRÈN AL COTXE

 • Si hi sou a temps, busqueu un lloc arrecerat i atureu-vos. Si el front del foc travessa la carretera, no sortiu del vehicle, tanqueu els vidres i enceneu els llums perquè us puguin trobar entre el fum.
 • Estireu-vos al terra del vehicle. Cobriu-vos la pell fins que el foc hagi passat.

 

TINGUEU EN COMPTE QUE...

 • Si a causa de l'incendi heu patit danys a la llar o propietats, des de l'administració se us facilitarà un informe pericial.
 • Si teniu coneixement o sospita que podria ajudar a esclarir les responsabilitats d'un incendi, és necessari que n'informeu a la policia.
 • Cal que en situacions d’emergència col·laboreu amb les decisions de bombers, d'agents forestals i de policies.