Policia Local

Consells de seguretat a actes populars

En relació al Carnaval es recorda als participants:

 • En els combois entre municipis només poden anar a la carrossa el conductor i 1 acompanyant.
 • No es pot circular amb la música.
 • Els combois són únicament per carrosses i vehicles especials. Els vehicles dels acompanyants han de circular fora del comboi.
 • Aleatòriament les Policies Locals efectuaran controls d’alcoholèmia als conductors de les carrosses a principi o final de les Rues.

Es recorda als espectadors:

 • No s'ha d’envair ni creuar el recorregut de la rua de carnaval.

 

 En relació a la Revetlla de Sant Joan i els productes pirotècnics:

 • És una imprudència molt gran portar artificis pirotècnics a les butxaques o bosses agafades amb les mans o penjades del braç quan se n'estan disparant d'altres propis o aliens a les immediacions. Una encesa fortuïta, per simpatia, pot provocar lesions que poden ser greus.
 • No és convenient col·locar cap part del cos davant o sobre d'un artifici encès. Hi ha possibilitats que es produeixin cremades, lesions oculars o traumatismes.
 • Els artificis dotats de metxa per a la seva iniciació s'han d'encendre sempre per l'extrem, amb la finalitat de poder tenir temps d'apartar-se'n. En el cas que la metxa estigui protegida amb una beina de paper, abans d'encendre-la cal retirar aquesta beina, perquè, en cas contrari, el foc correrà amb gran velocitat, provocant el disparament immediat de l'artifici.
 • No s'ha de disparar mai cap coet volador tenint-lo agafat amb la mà, perquè hi ha el perill segur de cremades si el tenim agafat per la canya o bé de cremades i/o traumatismes si el tenim agafat perla càpsula i fallés la mescla impulsora.
 • No s'han d'introduir trons de metxa dins dels forats de totxanes, ja que en explotar poden sortir-ne projectats incontroladament fragments en forma de metralla.
 • Les candeles romanes que no tinguin un mànec especial no transmissor de la calor s'han de fixar en un forat adequat o en un test amb terra o sorra que el mantinguin ben subjecte. Les cremades que poden produir poden ser molt importants.
 • N o s'ha de tallar el tro del final d'una traca valenciana per utilitzar-lo independentment, atès que la detonació pot provocar danys greus.
 • Els artificis anomenats rodes s'han de fixar molt bé sobre un element resistent, amb la finalitat que no puguin desprendre's i girar de forma incontrolada.
 • Està rigorosament prohibit disparar coets, engegar globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc, a distància inferior a 500 metres de les zones boscoses, atès que es poden provocar incendis forestals.
 • És convenient que els veïns propers als llocs on s’està utilitzant artificis pirotècnics prenguin la precaució d'ajustar o tancar les portes i finestres i treure la roba estesa dels terrats, amb la finalitat d'impedir l'entrada fortuïta d'algun producte pirotècnic amb el consegüent perill d’incendi dins la casa.
 • Quan s'estiguin disparant artificis pirotècnics és convenient vigilar que a les proximitats no hi hagi cap líquid o producte inflamable(benzina, dissolvents, etc.), pel perill d'incendi o, fins i tot, d'explosió que això pot comportar.