caenfrdeitptrues

El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC202 - VIGILANT D'INCENDIS

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
ADF
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Vigilant d’incendis
Descripció del lloc (funcions)
Vigilància i control d’indicis d’incendis forestals
Conscienciació, atenció i informació a residents i visitants
Inventari d’infraestructures de prevenció d’incendis
Control i adequació de l’entorn natural
Mostreig i recollida de dades del territori
Comprovació de possibles connats i intervenció bàsica si s’escau
Suport en la coordinació de mitjans ADF
Experiència /
Requisits sol·licitats
Estar en condició legal de poder disposar de contracte laboral a l’estat espanyol.
Disposar de titulació d’ESO o EGB.
Permís de conduir B vigent amb antiguitat superior a un any.
Coneixements del territori.
Idiomes
x Català         x Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Data prevista inici
17 juny
Vehicle propi
x Sí Ÿ No  
Edat
Més de 18 anys
Tipus de contracte
Durada
17 de juny 2019 al 31 d’agost de 2019
Sou brut / any
Sou brut / mes
Horari
11.30h a 18.30h
Adreça centre de treball
Baix Empordà
Observacions
Es valorarà:
  • Disposar de titulació de grau mitjà en aprofitament i conservació del medi natural, grau superior en gestió forestal i medi natural; i/o titulació universitària en: biologia, geografia, ciències ambientals o enginyeria forestal.
  • Acreditar participació en actuacions de conscienciació i/o treballs de prevenció d’incendis forestals en Agrupacions de Defensa Forestal durant el període d’octubre de 2018 fins a abril de 2019.
  • Experiència demostrable en conducció de vehicles 4x4.
  • Experiència en entitats del tercer sector com a voluntari.
  • Coneixement d’idiomes diferents al català i al castellà.
  • Experiència prèvia en dispositius de prevenció d’incendis.

Twitter

Facebook Ajuntament