El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC299 - CONSTRUCCIÓ

 

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Construcció
Descripció del lloc (funcions)
Col·locació de Pladur, muntatge per la estructura.
Experiència /
Requisits sol·licitats
No requereix experiència
Idiomes
xŸ Català      x Ÿ Castellà      Ÿ Francès    Ÿ Anglès      Ÿ Altres:
Data prevista inici
Febrer
Vehicle propi
Ÿx Sí  Ÿ No  
Edat
18 fins 30 anys
Tipus de contracte
Durada
Practiques amb possibilitat de continuïtat.
Sou brut / any
Sou brut / mes
1200 €
Horari
Matí: 8:00h a 18:00 h
Tarda:
Nit:
Observacions: Persona jove amb ganes de treballar.