El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC295 - CONSTRUCCIÓ

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
17246 Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Oficial de 1ª Paleta
Descripció del lloc (funcions)
Manteniment,  reforma interior  i obra nova.
Experiència /
Requisits sol·licitats
1 any
Idiomes
xŸ Català      x Ÿ Castellà       Ÿ Francès    Ÿ Anglès      Ÿ Altres:
Data prevista inici
Incorporació immediata
Vehicle propi
Ÿx Sí  Ÿ No  
Edat
Indiferent
Tipus de contracte
Durada
Per obra
Sou brut / any
Sou brut / mes
1650€
Horari
Matí:  08:00 a 13:00h
Tarda: 14:00 a 17:00
Nit:
Observacions: