El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC294 - MANTENIMENT

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Santa Cristina D’Aro 17246

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Manteniment
Descripció del lloc
Instal·lacions de materials, lampisteria, pintura.
Experiència /
Requisits sol·licitats
Experiència no requerida.
Idiomes
xŸ Català     x Ÿ Castellà       Ÿ Francès    Ÿ Anglès      Ÿ Altres:
Data prevista inici
Immediatament
Vehicle propi
 xŸ Sí  Ÿ No  
Edat
Indiferent
Tipus de contracte
Durada
Mitja jornada 20h
6 mesos
Sou brut / any
Sou brut / mes
500€
Horari
Matí:  x
Tarda:
Nit:
Observacions: