El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC292 - ADMINISTRACIÓ

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
Adreça
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Administració
Descripció del lloc (funcions)
Comptabilitat, control de treballadors, control d’obres i material.
Idiomes
XŸ Català      X Ÿ Castellà       Ÿ Francès    Ÿ Anglès      Ÿ Altres:
Data prevista inici
1 d’octubre del 2021
Vehicle propi
 XŸ Sí  Ÿ No
Edat
Tipus de contracte
Durada
3 mesos amb possibilitat de continuació.
Horari :
Matí: 09.00 a 15:00h
Tarda:
Nit:
Observacions:

Facebook

Instagram

Twitter