El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC290 - NETEJA

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Neteja
Descripció del lloc (funcions)
Feines de neteja d'oficines
Experiència /
Requisits sol·licitats
Experiència en neteja. Grau de discapacitat
Idiomes
xŸ Català       xŸ Castellà     Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
Vehicle propi
ŸŸ No  
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
indefinit
Sou brut / any
Sou brut / mes
Horari
Matí: x
Tarda:
Nit:
Adreça centre de treball
Santa Cristina d’Aro
Telèfon persona de contacte
Observacions:
Cal que la persona tingui grau de discapacitat mínim del 33%.
Horari de feina de 7 a 9:30 de dilluns a dissabte

Facebook

Instagram

Twitter