El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC286 - CUINA

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
Restaurant
CP – Ciutat
Platja d’Aro
OFERTA LABORAL
Categoria professional
Ajudant/a de cuina
Descripció del lloc (funcions)
Ajudant/a de cuina, amb gust per la cuina i portar tasques de cuina
Experiència /
Requisits sol·licitats
Com ajudant/a de cuina
Idiomes
Ÿ Català       Ÿ Castellà     Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
Vehicle propi
ŸŸ No  
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
Tot l’any
Sou brut / any
Sou brut / mes
Horari
Matí:
Tarda:
Nit:
Adreça centre de treball
Platja d’Aro
Telèfon persona de contacte
Observacions:
És per restaurant que obre tot l’any.

 

Facebook

Instagram

Twitter