El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC283-AUXILIAR GERIATRIA

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
Particular
Adreça

CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Persona cuidadora interna de dilluns a divendres, per tenir cura d'una persona gran amb grau de dependència.

Descripció del lloc (funcions)
Tenir cura persona gran que no té mobilitat, preparar el menjar i donar-li, tenir cura de la seva higiene i medicació i vetllar pel seu benestar.
Experiència /
Requisits sol·licitats

Idiomes
Ÿ Català       xŸ Castellà     Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica

Data prevista inici

Vehicle propi
ŸŸ No  
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
indefinit
Sou brut / any

Sou brut / mes

Horari
Matí:x
Tarda:x
Nit:
Adreça centre de treball
Santa Cristina d’Aro
Telèfon persona de contacte

Observacions:
El treball es per fer de interna, cuidant a una persona gran, preparant àpats i ajudar-la en el que calgui. Es per viure amb ella.
Es fa contracte de servei domèstic.

 

Facebook

Instagram

Twitter