El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC279 - VIGILÀNCIA ZONA BLAVA

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
Fundació
CP – Ciutat
Barcelona
OFERTA LABORAL
Categoria professional
Persona vigilant zona blava Calonge
Descripció del lloc (funcions)
Control i vigilància de les zones blaves de Calonge i Sant Antoni de Calonge
Experiència /
Requisits sol·licitats
Vigilància zona blava
Idiomes
Ÿ Català       xŸ Castellà     Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
Vehicle propi
ŸŸ No  
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
Fixe discontinu
Sou brut / any
Sou brut / mes
Horari
Matí:
Tarda:
Nit:
Adreça centre de treball
Sant Antoni de Calonge
Telèfon persona de contacte
Observacions:

No cal experiència prèvia però si que es valorarà persones que estiguin acostumades a treballar de cara al públic, que tinguin bones formes i que puguin fer ús de la PDA.
- Molt valorable carnet de conduir cotxe o moto.
S'ofereix contracte fixe discontinu amb 3 mesos efectius de feina: del 13 de juny al 15 de setembre.
- Horari: setmanalment es treballarà 8h/dia durant 4 dies seguits i un dia 4h. Es lliurarà dos dies i mig a la setmana. L'horari serà rotatiu, cal que les persones candidates tinguin disponibilitat per treballar matí i tarda de dilluns a diumenge.
- IMPRESCINDIBLE tenir certificat de discapacitat vigent i estar inscrit a l'atur com a persona demandant d'ocupació.
- Valorable persones amb residència propera a la zona.
- L'empresa ofereix una formació inicial d'un o dos dies que inclou també una formació en PRL.

 

 

Facebook

Instagram

Twitter