El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC275 - INSTAL·LACIONS

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Platja d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Persona instal·ladora de tendals
Descripció del lloc (funcions)
Persona dinàmica per a instal·lacions de tendals, cortines, mosquiteres.
Experiència /
Requisits sol·licitats
Com a dependent/a de botiga
Idiomes
xŸ Català      x Ÿ Castellà      Ÿ Francès   Ÿ Anglès      Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
15 juny
Vehicle propi
Ÿ Sí  Ÿ No  
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
4 mesos
Sou brut / any
Sou brut / mes
Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:
Adreça centre de treball
Sant Feliu de Guíxols / Santa Coloma de Farners/ Palamós
Telèfon persona de contacte
Observacions:
Horari partit comercial
Busquen personal per les botigues de Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Palamós.

Facebook

Instagram

Twitter