El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC268-AJUDANT/ A DE CUINA

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa

Restaurant

Adreça

CP – Ciutat

Santa Cristina d’Aro

Telèfon

Mòbil

Fax

OFERTA LABORAL

Categoria professional

Ajudant de cuina

Descripció del lloc (funcions)

Funcions d’ ajudant de cuina

Experiència /

Requisits sol·licitats

Idiomes

Ÿ Català       Ÿ Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:

Informàtica

Data prevista inici

Juny

Vehicle propi

ŸŸ No  

Edat

Tipus de contracte
Durada
Temporada estiu

Sou brut / any

Sou brut / mes

Horari

Matí:

Tarda:

Nit:

Adreça centre de treball

Santa Cristina d’Aro

Telèfon persona de contacte

Observacions

 

 

Facebook

Instagram

Twitter