El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC265- OFICIAL DE 1A CONSTRUCCIÓ

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa

Aglomerats Girona

Adreça

 

CP – Ciutat

Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional

Oficial de 1ª construcció

Descripció del lloc (funcions)

Funcions pròpies d’un oficial de 1ª de la construcció en el ram d’edificació

Experiència /

Requisits sol·licitats

Com a oficial de primera

Idiomes

Ÿ Català       Ÿ Castellà     x Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:

Informàtica

Data prevista inici

Vehicle propi

ŸŸ No  

Edat

indiferent

Tipus de contracte

Durada

6 mesos

Sou brut / any

Sou brut / mes

Horari

Matí:

Tarda:

Nit:

Adreça centre de treball

Santa Cristina d’Aro

Telèfon persona de contacte

 

 

Observacions:

Sol·licitem 2 anys d’experiència i tenir el curs de formació de riscos professionals de 20h

 

 

Facebook

Instagram

Twitter