El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC261- CAIXER/A

 

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
Restaurant

 

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Caixer/a
Descripció del lloc (funcions)
Gestió de reserves i caixa
Experiència /
Requisits sol·licitats
Valorable experiència. Bona presència.
Idiomes
x Català       x Castellà       Ÿ Francès   x Anglès     Ÿ Altres:

Informàtica

Data prevista inici

Caps de setmana i temporada estiu
Vehicle propi
x Sí Ÿ No  
Edat

Tipus de contracte
Durada
Temporal
Sou brut / any

Sou brut / mes

Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:

 

Observacions
Imprescindible nivell alt anglès

 

Facebook

Instagram

Twitter