El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC259- OFICIAL LAMPISTERIA

  

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Oficial electricista/lampista
Descripció del lloc (funcions)
Professional per realitzar instal·lacions elèctriques al sector domèstic i comercial
• Instal·lacions d’ electricitat, aigua i xarxes de dades – comunicació.
• Reformes i reparacions d’instal·lacions en general a obra nova, habitatges, restauració i
Hosteleria.
• Col·laborar amb l’equip de manteniment en les proves de funcionament i reparació d’equips.
Idiomes
× Català       × Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Data prevista inici
Immediata
Vehicle propi
ן No
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
Obra i servei + indefinit
Sou brut / any

Sou brut / mes
Per convenir segons vàlua (1300-1700€)
Horari
Matí: Flexible entre 9h i 19h + hores extra
Tarda:
Nit:

Facebook

Instagram

Twitter