El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC258 - LAMPISTERIA

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Santa Cristina d’aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Oficial 1era de lampisteria
Descripció del lloc (funcions)
Experiència mínima d'uns deu anys realitzant instal·lacions elèctriques, d'aigua i calefacció.
Experiència /
Requisits sol·licitats
Com oficial de 1era de lampisteria
Idiomes
xŸ Català       xŸ Castellà      Ÿ Francès   Ÿ Anglès      Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
març 2021
Vehicle propi
Ÿ Sí  Ÿ No  
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
indefinit
Sou brut / any
Sou brut / mes
Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:
Adreça centre de treball
Santa Cristina d’aro i rodalies
Telèfon persona de contacte
Observacions:
Cal experiència demostrable en temes de lampisteria.

Facebook

Instagram

Twitter