caenfrdeitptrues

El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC251 - SERRALLER

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
Adreça
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Serraller
Descripció del lloc (funcions)
Persona per fer feines de soldadura i fusteria. Que tinguis coneixements de manteniment en general.
Experiència /
Requisits sol·licitats
2 anys
Idiomes
x Català         x Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
Immediata
Vehicle propi
x Sí Ÿ No  
Edat
Tipus de contracte
Durada
Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:
Adreça centre de treball
Santa Cristina d’Aro
Telèfon persona de contacte
Observacions

SC250 - XOFER

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
Adreça
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Xofer
Descripció del lloc (funcions)
Carnet de conduir C o C+E.
Experiència /
Requisits sol·licitats
5 anys
Idiomes
x Català         x Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
Immediata
Vehicle propi
x Sí Ÿ No  
Edat
Tipus de contracte
Durada
Substitució
Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:
Adreça centre de treball
Santa Cristina d'Aro
Telèfon persona de contacte
Observacions
Curs de prevenció de Riscos Laborals: operari de vehicles i maquinària de moviment de terres mínim 20 hores.

 

 

 

SC249 - CONDUCTOR PICONADOR

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
Adreça
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Conductor piconador
Descripció del lloc (funcions)
Feines amb estesa d’aglomerat. Estabilització d'esplanades i estesa de ferms. Operari de vehicles i maquinària de moviment de terres.
Experiència /
Requisits sol·licitats
2 anys
Idiomes
x Català         x Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
Immediata
Vehicle propi
x Sí Ÿ No  
Edat
Tipus de contracte
Durada
Substitució
Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:
Adreça centre de treball
Santa Cristina d'Aro
Telèfon persona de contacte
Observacions
Carnet de conduir. Curs de prevenció de Riscos Laborals

 

 

SC248 - GRUISTA TORRE

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
Adreça
CP – Ciutat
Sant Feliu de Guíxols

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Gruista torre
Descripció del lloc (funcions)
Que també sigui encofrador.
Experiència /
Requisits sol·licitats
24 mesos
Idiomes
x Català         x Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
Immediata
Vehicle propi
x Sí Ÿ No  
Edat
Tipus de contracte
Durada
Indefinit
Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:
Adreça centre de treball
Sant Feliu de Guíxols
Telèfon persona de contacte
Observacions
 
 

 

Twitter

Facebook Ajuntament