El Servei

El Servei d’Ocupació Municipal de Santa Cristina d’Aro és una àrea de treball de l’Ajuntament que ofereix acompanyament a les persones que busquen feina i que proporciona a les empreses suport en la recerca de candidats/es pels processos de selecció de personal.

SC260- MECÀNIC

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Santa Cristina d’Aro

 

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Mecànic
Descripció del lloc (funcions)
Mecànic de vehicles
Experiència /
Requisits sol·licitats
Experiència 5 anys, CFGM automoció
Idiomes
x Català       x Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Informàtica
Informàtica de vehicles
Vehicle propi
ŸŸ No  
Edat

Tipus de contracte
Durada

Sou brut / any

Sou brut / mes

Horari
Matí:
Tarda:
Nit:
Adreça centre de treball

Telèfon persona de contacte
 

 

Observacions

 

 

 

SC259- Oficial electricista/lampista

  

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Oficial electricista/lampista
Descripció del lloc (funcions)
Professional per realitzar instal·lacions elèctriques al sector domèstic i comercial
• Instal·lacions d’ electricitat, aigua i xarxes de dades – comunicació.
• Reformes i reparacions d’instal·lacions en general a obra nova, habitatges, restauració i
Hosteleria.
• Col·laborar amb l’equip de manteniment en les proves de funcionament i reparació d’equips.
Idiomes
× Català       × Castellà       Ÿ Francès   Ÿ Anglès     Ÿ Altres:
Data prevista inici
Immediata
Vehicle propi
ן No
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
Obra i servei + indefinit
Sou brut / any

Sou brut / mes
Per convenir segons vàlua (1300-1700€)
Horari
Matí: Flexible entre 9h i 19h + hores extra
Tarda:
Nit:

SC258 - LAMPISTERIA

DADES DE L’EMPRESA

Nom empresa
No visible
CP – Ciutat
Santa Cristina d’aro

OFERTA LABORAL

Categoria professional
Oficial 1era de lampisteria
Descripció del lloc (funcions)
Experiència mínima d'uns deu anys realitzant instal·lacions elèctriques, d'aigua i calefacció.
Experiència /
Requisits sol·licitats
Com oficial de 1era de lampisteria
Idiomes
xŸ Català       xŸ Castellà      Ÿ Francès   Ÿ Anglès      Ÿ Altres:
Informàtica
Data prevista inici
març 2021
Vehicle propi
Ÿ Sí  Ÿ No  
Edat

indiferent
Tipus de contracte
Durada
indefinit
Sou brut / any
Sou brut / mes
Horari
Matí: x
Tarda: x
Nit:
Adreça centre de treball
Santa Cristina d’aro i rodalies
Telèfon persona de contacte
Observacions:
Cal experiència demostrable en temes de lampisteria.

Facebook

Instagram

Twitter